PARADOX OF PARTIALITY -PAINTINGS – 2005
Dronninglund kunstcenter

Click an image to view the gallery as slides.

Malerier, som et resultat af en æstetisk undersøgelse af parallelle farvelags skæring på lærreder foldet om den rumlige kasse. Parallelitet i forskellige geometrier. Geometri er en matematisk disciplin som opbygges til at beskrive det fysiske rum. Der findes ikke kun én geometri men mange. Begrebet parallelitet defineres forskelligt afhængigt af valgte geometri.
I den euklidiske geometri, den der nok er mest kendt, er to rette linier parallelle når de ikke skærer hinanden. Den euklidiske geometri foregår i planet. Foldes planet derimod, er den euklidiske geometri ikke længere anvendelig til at beskrive det der sker og reglen om parallelitet ændres. For eksempel vil to parallelle linier i den sfæriske geometri, den som foregår på kuglens overfl ade, skære hinanden i to punkter.
Malerierne tager konceptuelt afsæt i begreber som parallelitet, skæring og dets afhængighed af foldning af planet. De er formelt
abstrakte, bemalede med mere eller mindre transparente farvelag; Serie 1 “Umættet”, Serie 2 “Delvist Mættet” og Serie 3
“Mættet”. Malerierne fremstår som en ornamental undersøgelse af poesien i den skæring farvelagene skaber på lærredet.
De er med deres tredimensionalitet, lærreder spændt op på kasser, som panellignende udsnit af større helheder. De er
udramatiske, uden fortolkninger og henvisninger, de er anonyme og trods det bagvedliggende koncept åbne for beskuerens
egen perception.

Paintings small 25 cm x 25 cm x 5 cm : saturated
Paintings medium 80 x 50 x 5 ; partly Saturated
Paintings large 120 x120 x 5 cm; Unsaturated

SATURATED

Anja_Bache_Painting_2005_asmall_0A

Anja_Bache_Painting_2005_asmall_1A   

Anja_Bache_Painting_2005_asmall_2A

Anja_Bache_Painting_2005_asmall_3A

Anja_Bache_Painting_2005_asmall_3B

Anja_Bache_Painting_2005_asmall_4A

Anja_Bache_Painting_2005_asmall_4B

Anja_Bache_Painting_2005_asmall_5A

Anja_Bache_Painting_2005_asmall_5B

MEDIUM

Anja_Bache_Painting_2005_Medium_0A

Anja_Bache_Painting_2005_Medium_0B

Anja_Bache_Painting_2005_Medium_1

Anja_Bache_Painting_2005_Medium_1B

Anja_Bache_Painting_2005_Medium_2A

Anja_Bache_Painting_2005_Medium_2B

Anja_Bache_Painting_2005_Medium_3A

Anja_Bache_Painting_2005_Medium_3B

Anja_Bache_Painting_2005_Medium_4A

Anja_Bache_Painting_2005_Medium_4B

Anja_Bache_Painting_2005_Medium_4c

Anja_Bache_Painting_2005_Medium_5A

Anja_Bache_Painting_2005_Medium_5B

LARGE